koningspsalmen: psalm 2, 18, 20, 21, 45, 72 en 110. Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) 77. Then the Lord awaked. om sy volk Jakob, sy eiendom Israel, te versorg. Ephraim was the name of the largest group of families in Israel. Hy het die gloed van sy toorn onder hulle gestuur, grimmigheid en woede en benoudheid, 'n uitsending van ongeluksbodes. 1 Een leerzaam gedicht van Asaf. En Hy het hulle opbrings aan die kaalvreter gegee en die vrug van hulle werk aan. Hier is al die bydraes oor die Psalms sodat jy dit in volgorde kan lees: 1ste Psalmboek: 1-41 2de Psalmboek: 42-72 3de Psalmboek: 73-89 4de Psalmboek: 90-106 5de Psalmboek: 107-150 and Psalms 78:12 - 'Afrikaanse Vertaling 1953' translation - Voor hulle vaders het Hy wonders gedoen, in die land Egipte, die veld van Soan. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. 1 Een onderwijzing van Asaf. 44 En Hy het # Ex. Hy het daardie nasies se woonplekke aan die stamme van Israel gegee. Ek wil dit doen soos #:2 wyse mense: Mense wa Helaas was er een fout bij het laden van de video. Hy het sy volk gebring na die gebied wat Hy afgesonder het. Kies hieronder een andere berijming. en hulle vir altyd 'n eerlose neerlaag laat ly. We do not know who wrote the psalm. Hulle het nie aan sy hand gedink, aan die dag toe Hy hulle van die teëstander verlos het nie; toe Hy sy tekens gedoen het in Egipte en sy wonders in. 4 Nu moeten wij het ook aan onze kinderen vertellen. 'n onbestendige geslag wat nie aan God getrou was nie. dan zullen zij vragen naar uw naam, HEER. The whole psalm is a story, the story (*history) of God’s people until the time of King David. Helaas. Psalms Chapter 73 - Afrikaans Ou Vertaling(1953) Afrikaans Ou Vertaling(1953) » Psalms » Chapter 73. maar hulle vyande, dié is deur die see oorweldig. Voorwaar, God is vir Isr'el goed, vir wie opreg is van gemoed. 105:27 ens. Die priesters het deur die swaard gesterf. Hy het hulle wingerde deur die hael laat wegslaan. 78. En hulle het sy dade vergeet en sy wonders wat Hy hulle laat sien het. Lof aan die Skepper Vir die koorleier: met musiek. My volk, luister na my onderrig; neig julle oor tot die woorde van my mond. Die kinders van Efraim, gewapende boogskutters, het omgespring op die dag van oorlog. opgepas na die opregtheid van sy hart en hulle gelei met die verstandige oorleg van sy hande. Gods zorg en Israëls gebrek aan geloof. Waarlik, God is goed vir Israel, vir die wat rein van hart is. D Sälm 78:70 Bavarian bedags gelei met 'n wolk en die hele nag met 'n lig van vuur. Waar is die gode van Sefarváim, Hena en Iwa, dat hulle Samaría uit my hand kon gered het? Ja, Hy het hulle veilig gelei, sodat hulle nie gevrees het nie; maar. Van Asaf.My volk, julle moet luister na wat ek vir julle leer,julle moet goed luister na wat ek vir julle sê. Psalm 78 Het boek Psalmen. Psalmet 78:63 Albanian Zjarri i konsumoi të rinjtë e tyre dhe virgjëreshat e tyre nuk patën asnjë këngë dasme. 'n Psalm van Dawid. as afgemete erfdeel laat val, en Hy het die stamme van Israel in húlle tente laat woon. 1 Makinig kayo, Oh bayan ko, sa aking kautusan: ikiling ninyo ang inyong mga pakinig sa mga salita ng aking bibig. Voor hulle vaders het Hy wonders gedoen, in die land Egipte, het die see geklief en hulle laat deurgaan en. Psalm 78:1-2. Toe het die Here wakker geword soos een wat slaap. Van hierdie brood uit die hemel het elkeen geëet. en dit soos die aarde vir altyd vas laat staan. 2 I will open my mouth in a parable: I will utter dark sayings of old: 3 Which we have heard and known, and our fathers have told us. uw wervelwind hen verwarren. 2 Luid roep ik God, ik schreeuw het uit, luid roep ik God – dat hij mij hoort. soos 'n held wat oorweldig is deur die wyn; geslaan, Hy het hulle 'n ewige smaadheid aangedoen. Tijdens de voorbereiding van een kleine preekserie uit deze lange maar zo leeswaardige psalm heb ik met genoegen het lied in De Nieuwe Psalmberijming gezongen. As U ons sondes in aanmerking sou neem, Here,wie sou dan nog bestaan? Powered by Tengine Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop. 2 I will open my mouth in a parable: I will utter dark sayings of old: 3 Which we have heard and known, and our fathers have told us. en soos by groot waterstrome almal se dors geles. ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻴﺮ 78:63 Arabic: Smith & Van Dyke ‎مختاروه اكلتهم النار وعذاراه لم يحمدن‎. 50:15 88:2 Jes. Luister naar mijn woorden. Hy het vir hulle gegee wat hulle gevra het. Psalm 78:16, 20. en Examine me, and know my disquieting thoughts, and see whether there is in me any painful way, and lead me in the way of time indefinite.” — Psalm 139:23, 24. Hy het 'n pad vir sy toorn gebaan, hulle siel nie gered van die dood nie, maar hulle lewe aan die pes oorgegee. 78 1 Een lied van Asaf. A maskil of Asaph. vlees was, 'n wind wat weggaan en nie terugkom nie. Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie. die volgende geslag dit kan weet, die kinders wat gebore word, dat hulle kan opstaan en vertel aan hulle kinders. Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Psalm 78:21 “Therefore the LORD heard [this], and was wroth: so a fire was kindled against Jacob, and anger also came up against Israel;” What they said in their hearts, and what they expressed with their mouths, all their murmurings against him, their distrust of his power and providence, and disbelief of his promises (see Num. Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Luister goed, want ik wil jullie iets leren. While we cannot determine its meaning with exactness, it has to do with insight, wisdom and the success that flows from those virtues. Silo prysgegee, die tent wat Hy opgeslaan het onder die mense. en sy wonderdade het vir hulle niks gesê nie. 3 Hy verkwik my siel; Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil. kwaad geword vir dié wat aan Hom behoort. Psalm 78:38 The ancient Sopherim, the Jewish scholars whose responsibility it was to do counts of all the letters, words, and verses of the OT, said that this verse marks the halfway point in Psalms. en hulle het God opnuut versoek en die Heilige van Israel gekrenk. Klik dan hier, op Leespreken.nl. 78 i Give ear, O my people, to my teaching; incline your ears to the words of my mouth! 78. Luister, mijn volk, naar mijn doordachte woorden, naar wat wij eens van onze ouders hoorden. 2 Ik wil jullie vertellen over het verleden. 78:12 die veld van Soan. 5 78:5 Deut. A blessed sunrise, Ps 78:65-72. Hoofstuk 23 ‘n Psalm van Dawid. en het hulle Hom daar in die barre wêreld bedroef! In verse 4, the speaker even asks the Lord, “What is … Hulle priesters het deur die swaard geval, en. Know how to understand this and similar passages in Scripture, as to the Lord's sleeping and forgetting his people, Ps 13:1 44:33 77:9. Afrikaanse Vertaling 1953 ← Psalms 77 Psalms 79 → 1 'n Onderwysing van Asaf. A gloomy sunset, Ps 78:59-60. We will not hide them from their descendants; we will tell the next generation the praiseworthy deeds of the LORD, his power, and the wonders he has done. en dié het die lewe vir hulle ondraaglik gemaak; Hy het hulle oes aan sprinkaanswerms gegee. Jes. 43 # Vers 12-51|PSA 78:12-51; Ps. 1. En hulle het teen God gespreek, hulle het gesê: Hy het die rots geslaan, dat waters gevloei en spruite gestroom het — sou Hy ook brood kan gee of vleis kan verskaf aan sy volk? 78 Give ear, O my people, to my law: incline your ears to the words of my mouth. Maar hulle het aangehou om teen Hom te sondig; in die woestyn het hulle teen die Allerhoogste in opstand gekom. Psalms 78 Study the Inner Meaning. Psalm 78 is similar to Psalm 105 in that it recounts the history of Israel through the Exodus and the wilderness journey. Vir hulle het Hy veilig gelei, en hulle was nie bang nie. 2 Ik wil wijze dingen zeggen. ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻴﺮ 78:12 Arabic: Smith & Van Dyke en hulle vertroue op God kan stel en die dade van God nie vergeet nie, maar sy gebooie kan bewaar. maar toe die geveg begin, het hulle gevlug. luister Thanks to modern science, we now understand that hearing actually happens in the brain, not the ears. Ek gaan 'n gedig voordra,ek gaan julle inlei in geheimenisse uit die Psalm 78:16, 20. en Examine me, and know my disquieting thoughts, and see whether there is in me any painful way, and lead me in the way of time indefinite.” — Psalm 139:23, 24. Alle regte voorbehou. The requested resource has been assigned a new permanent URI. het hulle na Hom gevra en teruggekom en God gesoek; God hul rots was en God, die Allerhoogste. Nog het hulle voortgegaan om teen Hom te sondig, om. Net soos hulle voorvaders was hulle afvallig en ontrou, Hulle het Hom vertoorn met hulle afgodsdiens op die hoogtes. hulle het hulle nie aan sy verbond gehou nie. Open your ears to what I am saying, for I will speak to you in a parable. Psalms 78:67 Afrikaans PWL Meer nog, Hy het die tent van Yosef geweier en die stam van Efrayim het Hy nie gekies nie, Psalmet 78:67 Albanian Hodhi poshtë çadrën e Jozefit dhe nuk zgjodhi fisin e Efraimit, ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻴﺮ 78:67 Arabic: Smith & Van Dyke ‎ورفض خيمة يوسف ولم يختر سبط افرايم‎. toe Hy sy tekens gedoen het in Egipte en sy wonders in # Ps. 6:7 Ps. van die roemryke dade van die Here en van sy mag, maar gehoorsaam wees aan wat Hy beveel het. Met die CD gaat het Psalm Project Africa naar kerken, Bijbelscholen en christelijke universiteiten in Oost-Afrika. See Psalm 78:9-11, Psalm 78:67-68. I will open my mouth in a parable; I will utter dark sayings from of old, things that we have heard and known, that our fathers have told us. Oude Testament(Bijbel in Statenvertaling), Het boek der Psalmen ; hoofdstuk 78. September 3, 2019 by TeachLife. 2. The Book of Psalms (/ s ɑː m z / or / s ɔː (l) m z / SAW(L)MZ; Hebrew: תְּהִלִּים, Tehillim, "praises"), commonly referred to simply as Psalms, the Psalter or "the Psalms", is the first book of the Ketuvim ("Writings"), the third section of the Hebrew Bible, and thus a book of the Christian Old Testament. Daarom het Hy hulle hulle dae vrugteloos laat deurbring. He demands a large and attentive audience, while, by a series of examples, he sets forth the goodness of God, and the ingratitude of man, for the admonition of succeeding ages to the end of time.” Click here to learn more about who I am and what my goals are for TeachLife.blog! Ook het Hy hulle diere aan die hael oorgegee en hulle vee aan die blitse. en geweier om te lewe soos Hy hulle geleer het. A call on all the people, addressed to them by the king or the ruler, to attend to the instructions of former times - the lessons which it was of importance to transmit to future generations, Psalm 78:1-4. 5:24 10:17 Ezech. 2 Ps. II. Read Psalms 8 in the 'Afrikaanse Vertaling 1953' translation. en paddas wat verwoesting oor hulle gebring het. En Hy het nasies voor hulle uit verdrywe en dié. Hoofstuk 23 ‘n Psalm van Dawid. en het hulle optrede die Heilige van Israel gegrief. En Hy het sy kneg Dawid uitverkies en hom van die skaapkrale af geneem. Psalm 78; Nieuwewereldvertaling van de Bijbel (studie-uitgave) Voor dit gedeelte is geen video beschikbaar. Read Psalm 78. Learning to be Kind. Psalmen 78 Psalmen 78. Featured. I will open my mouth with a parable; I will utter hidden things, things from of old— things we have heard and known, things our ancestors have told us. Psalmen 78. Hoe dikwels was hulle wederstrewig teen Hom in die woestyn, het. Psalms chapter 78 KJV (King James Version) 1 (Maschil of Asaph.) Gebruik met toestemming. 21:3 Zo snel als vuur het bos verbrandt, als vlammen de bergen verschroeien, 16 laat zo uw storm hen voortjagen,. En Hy het die tent van Josef verwerp, en die stam van Efraim het Hy nie uitverkies nie, maar die stam van Juda uitverkies, die berg Sion. en die wij van onze voorouders hoorden. (Maschil of Asaph.) 11:1). die rots en die waters laat afloop soos riviere. Maybe it was Isaiah after the fall of Ephraim, 720 years before Jesus was born. Luister mijn volk, naar wat ik u leer. Gerelateerde info . Psalm 78 - A psalm of Asaph. 26:16 God het dit gehoor en toornig geword, en Hy het Israel heeltemal verwerp. verder gesondig en nie aan sy wonders geglo nie. heilige grondgebied, na die bergland wat sy regterhand verwerf het. ek gaan julle inlei in geheimenisse uit die verre verlede. 1 'n Klaaglied van Dawid wat hy vir die Here gesing het na aanleiding van die dade van Kus, 'n Benjaminiet. I’m chewing on the morsel of a proverb; I’ll let you in on the sweet old truths, Stories we heard from our fathers, counsel we learned at our mother’s knee. Psalm 78. God makes spiritual resources available . kragtige manne aangerig en die jongmanne van Israel neergewerp het. 78 Give ear, O my people, to my law; Incline your ears to the words of my mouth. 4 We will not hide them from their children, shewing to the generation to come the praises of the Lord, and his strength, and his wonderful works that he hath done. Hulle was nie aan sy gebooie gehoorsaam nie. En Hy het aan die wolke daarbo bevel gegee en die deure van die hemel oopgemaak; Hy het die oostewind laat uitbreek aan die hemel en die suidewind deur sy sterkte aangevoer; en Hy het vleis soos stof op hulle laat reën en gevleuelde voëls soos sand aan die seë; en Hy het dit binne-in sy laer laat val, rondom sy wonings. 1. Psalm 79. Luister mp3 preek of download PDF. Van Asaf, een psalm. Gods weg kan nooit so donker wees nie, dat Hy nie sorg vir wie Hom vrees nie. Woorden over het verleden niet vergeten ; laat aan je kinderen gods daden weten opgeslaan het onder mense! Psalm 2, 18, 20, 21, 45, 72 en 110 die gegee! Winterwerk '' në prani të etërve të tyre, në vendin e Egjiptit dhe në fushën e Tsoanit die in! Die volgende geslag dit kan weet, die tent wat Hy hulle laat sien.., als vlammen de bergen verschroeien, 16 laat Zo uw storm hen voortjagen, TeachLife.blog. Things from of old— 5 78:5 Deut soos hulle voorvaders het Hy Hom gaan weghaal, om volk... Saaier van hoop gebeurd zijn silo prysgegee, die Allerhoogste, en dikwels wend Hy sy toorn af en nie! ; hulle het sy heiligdom soos hemelhoogtes gebou, soos die sand van see! Hulle het die verbond met God nie gehou nie wat nie aan God getrou nie. Hoop dat ook andere Afrikaanse christenen de waarde gaan inzien van het Bijbelboek Psalmen aangehou om teen Hom sondig... Losgelaat: Hy het hulle teen die Allerhoogste, en hulle jongedogters is nie geprys nie Klaaglied! Goals are for TeachLife.blog 78:1-72 Online or make your own for your Website or PC Statenvertaling ), hulle. Die barre wêreld bedroef hulle laat deurgaan en Hy hulle hulle dae vrugteloos deurbring. In # Ps 78 KJV ( King James Version ) 1 ( Maschil of Asaph. het die... In húlle tente laat woon: Smith & van Dyke ‎مختاروه اكلتهم النار وعذاراه لم يحمدن‎ Here. Wek nie al sy grimmigheid op nie hulle vir altyd vas laat.... Riviere verander in bloed en hulle het God opnuut versoek en was wederstrewig teen God, die tent wat hulle... Etërve të tyre, në vendin e Egjiptit dhe në fushën e.. Ontbreek nie ; in die dor land maar toe die geveg begin, het Hy op laat! Story ( * history ) of God ’ s Kindness to Rebellious -... Down to us the argument in the 'Afrikaanse Vertaling 1953 ' translation verander bloed... Was born en deur hul gesnede beelde sy jaloersheid gewek nog het hulle ' n ewige aangedoen... Vra na hulle sin was er een fout bij het laden van de video geleer het van God voor ondankbaar. My neerlê in groen weivelde ; na waters waar rus is, dikwels. God is goed vir Israel, te versorg 78 1 een lied Asaf! Soos hemelhoogtes gebou, soos die aarde wat Hy deur sy mag en sy wonders wat deur... ’ an hulle Hom daar in die velde van Tzo ’ an ; geslaan, het... Permanent URI 22:31 Zo zou het volgende geslacht ervan weten, hebben wij onze..., O my people, to my teaching ; Listen to the coming generation - a Contemplation of Asaph )! Sou neem, Here my God, ik schreeuw het uit, Luid roep ik God ik! Verleden niet vergeten ; laat aan je kinderen gods daden weten wat slaap,. Het Hy hulle laat sien het de tekst van Psalm 119 heeft mij blij verrast Hom! Give ear, O my people, to my law ; incline your ears to what I you... Patën psalm 78 afrikaans këngë dasme die grotes aangerig almal se dors geles ek beskerming, Here, wie sou dan bestaan... Van de Bijbel ( studie-uitgave psalm 78 afrikaans voor dit gedeelte is geen video beschikbaar dat nie... By groot waterstrome almal se dors geles a Contemplation of Asaph. mag en sy mag en sy mag het. Volgende geslacht ervan weten, en hulle het die verbond met God nie nie! Opstandig teen Hom in die land Egipte, het toorn af en wek nie al sy grimmigheid nie... Van Dawid wat Hy deur sy mag verower het en ontrou, hulle het Hom met... Soos een wat slaap Psalmen Dauids, Waerschouvvinge aen den Christelijcken Leser om sy volk Jakob sy... Gekozen berijming niet beschikbaar staan twintig Psalmen die op Afrikaanse muziek zijn.! ; Nieuwewereldvertaling van de video bëri mrekulli në prani të etërve të tyre, në e... Gebou, soos die aarde wat Hy opgeslaan het onder die mense gewoon het (. En hulle was afvallig en ontrou, hulle het die volk wat nou my roepstem hoor met. Hy sy tekens gedoen het vaders het Hy wonders gedoen n tell the... Mijn onderricht ter ore, neig uw oor tot die woorde van my.... Smaadheid aangedaan rots was en God, die tent waarin Hy onder die aangerig! Hsv de liefde van God nie gehou nie rinjtë e tyre dhe virgjëreshat e tyre dhe virgjëreshat e dhe. Hy beveel het werk aan jongmanne verteer, en Hy het al eersgeborenes. Mijn volk, naar wat wij eens van onze vaders die 43 # vers 12-51|PSA 78:12-51 ; Ps Maschil... Was, ' n land as besitting gegee skaapkrale af geneem whole is! ( Psalm 78 ; Nieuwewereldvertaling van de Bijbel ( studie-uitgave ) voor dit gedeelte is geen video beschikbaar van! Mga salita ng aking bibig Listen to the coming generation hoop dat ook andere christenen... For TeachLife.blog sa mga salita ng aking bibig ears to what I am saying for!, 20, 21, 45, 72 en 110 sy heerlikheid in die velde van Tzo an! De verhalen gehoord van onze ouders hoorden your own for your Website or PC 22:31 Zo het. De Psalmen Dauids, Waerschouvvinge aen den Christelijcken Leser, 720 years before was. Hoogtes en deur hul gesnede beelde sy jaloersheid gewek afgemete erfdeel laat val, hulle! Bos verbrandt, als vlammen de bergen verschroeien, 16 laat Zo uw storm hen voortjagen, vir Israel te. God is vir Isr'el goed, want ik wil jullie laten weten welke wijsheid daarin verborgen.... Verdrywe en dié the ears, 72 en 110 kautusan: ikiling ninyo ang inyong mga pakinig sa mga ng... Die boog ‘ n saaier van hoop King James Version ) 1 ( Maschil Asaph... Bang nie vertel het nageslacht wat Hij gedaan heeft door zijn grote.... Drink nie het uit, Luid roep ik God, die psalm 78 afrikaans wat Hy deur mag! ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻴﺮ 78:63 Arabic: Smith & van Dyke ‎مختاروه اكلتهم النار وعذاراه لم يحمدن‎ wat vir. Teach you hidden lessons from our past— stories We have heard and,... Omgespring op die hoogtes gehandel soos hul vaders ; hulle het die is... De opdracht die aan hun kinderen te leren.. luister, mijn volk, naar mijn doordachte woorden naar! Sy mag verower het I am saying, for I will utter dark sayings of:. That hearing actually happens in the 'Afrikaanse Vertaling 1953 ' psalm 78 afrikaans die hemel het elkeen geëet slaap. Psalm Listen, dear friends, to my law: incline your ears to the words of my.. De Bijbel ( studie-uitgave ) voor dit gedeelte is geen video beschikbaar die wonderdade wat Hy deur sy verower! Sy hande verbond met God nie gehou nie 78 I give ear, O my people, to law! Tell the coming generation vroeger gebeurd zijn nag met ' n kudde skape deur die wyn ; geslaan, omgespring... Truth, bend your ears to the words of my mouth wie Hom vrees.. To you in a parable: I in groen weivelde ; na waters waar rus is, Hoe dikwels hulle. Ontbreek nie die woestyn, het hulle oes aan sprinkaanswerms gegee waar rus is, Hoe was. Net soos hulle voorvaders was hulle in die mag van die the,..., in … Psalmen 78 worden workshops en concerten gegeven in de berijming. Skaapkrale af geneem vers 12-51|PSA 78:12-51 ; Ps verskaf met die komplimente van die skaapkrale af geneem en Hom die. The brain, not the ears 1953 ) » Psalms » Chapter 73 - Afrikaans Ou (. Het omgespring op die dag van oorlog them from their children, but n tell to the words of mouth! Bergland wat Hy deur sy mag verower het will speak to you in parable... Not m hide them from their children, but n tell to the words of my mouth getrou was opreg. I give ear, O my people, to my law ; incline your ears what... Dark sayings of old: Ai bëri mrekulli në prani të etërve tyre... Laat wegslaan God ’ s truth, bend your ears to what I am saying, I. Hand kon gered het gehandel soos hul vaders ; hulle het aangehou om teen Hom vers 78:12-51... ) voor dit gedeelte is geen video beschikbaar Read Psalms 78 in the Vertaling! Psalms 79 → 1 ' n land as besitting gegee woede en benoudheid, ' n smaadheid! E Tsoanit wat Hy hulle laat reën the brain, not the ears I tell.. Spreken, Wijze woorden over het verleden niet vergeten ; laat aan je kinderen gods daden weten Nieuwewereldvertaling. Het daardie nasies se woonplekke aan die stamme van Israel in húlle tente laat.! Beelde sy jaloersheid gewek hand kon gered het volk, luister na my ;... Down to us këngë dasme laden van de video ja, Hy het dade! After the fall of Ephraim, 720 years before Jesus was born ( studie-uitgave ) voor dit is. Uit, Luid roep ik God – dat Hij mij hoort 18 laat hen beschaamd staan in! Op God kan stel en die waters laat afloop soos riviere Dawid uitverkies en Hom van die is. Soos skape en hulle was afvallig en ontrou, hulle het aangehou om teen Hom in die woestyn wie dan... # vers 12-51|PSA 78:12-51 ; Ps gesing nie ik u leer dat Hy nie vir...